Zoho เร่งอัตราการเติบโตธุรกิจขนาดกลาง-ย่อมด้วย SaaS

Zoho เร่งอัตราการเติบโตธุรกิจขนาดกลาง-ย่อมด้วย SaaS

ในประเทศไทย มีการใช้งาน SaaS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งธุรกิจโดยเฉลี่ย 65%

ใช้บริการคลาวด์เป็นพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนโฉมสู่ดิจิทัลตามที่ Deloitte ได้ระบุไว้ในรายงานเรื่อง Digital Transformation แม้กระนั้น ธุรกิจจำนวนมากยังไม่เข้าใจถึงศักยภาพทั้งหมดของเทคโนโลยีคลาวด์ จากข้อมูลของ PwC ได้ระบุว่าแม้จะมีปริมาณการใช้งานคลาวด์เพิ่มขึ้นในอีกสามปีข้างหน้า หลายคนก็อาจคิดว่าคลาวด์เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

ธุรกิจในไทยต้องเริ่มทยอยเปลี่ยนมาใช้โซลูชัน SaaS เพื่อตามโลกให้ทัน เพราะรูปแบบการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากการทำงานแบบไฮบริดและจากระยะไกลในช่วงหลังการแพร่ระบาด โดยรายงานของ Frost and Sullivan ที่จัดทำขึ้นเพื่อ DEPA (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) ระบุว่าเทคโนโลยี SaaS สามารถส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอื่นได้อีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (ML) บิ๊กดาต้า และแม้กระทั่ง Biometrics-as-a-Service ซึ่งทั้งหมดจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์พกพาที่เพิ่มขึ้น แนวคิดที่จะเปลี่ยนไปทำงานแบบไฮบริด รวมถึงการใช้งาน AI ในเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่มีปริมาณมากขึ้นนั้นชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่กลุ่มธุรกิจจะต้องบริหารจัดการเรื่องความยืดหยุ่น ต้นทุน และความปลอดภัยให้ผสานกันอย่างลงตัวโดยการนำโซลูชันระบบคลาวด์ที่เหมาะสมมาใช้

 

SMB เผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง (ในการนำ SaaS มาใช้)

ความท้าทายที่สำคัญสำหรับกลุ่ม SMB ในประเทศไทยก็คือการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การใข้งานระบบดิจิทัลที่ยังไม่แพร่หลายนัก รวมถึงบางองค์กรยังมีไซโลอยู่ ซึ่งหากมองในแง่ดี รายงาน Deloitte Digital Transformation ระบุว่าอัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มองว่าสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นความท้าทายหลักนั้นมีจำนวนลดลงทั้งหมดตั้งแต่มีการศึกษาครั้งล่าสุดในปี 2563 โดย AlphaBeta ได้รายงานว่ากลุ่มธุรกิจยังคงประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลและไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพทางดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ การขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถทางดิจิทัลในประเทศและอัตราการใช้ระบบดิจิทัลที่ลดลงกลายเป็นอุปสรรคในเรื่องการเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัลในอนาคต

ข่าวอื่นๆ มหากาพย์ “ดาราเทวี เชียงใหม่” ผู้ถือหุ้นจี้ IFEC แจง ใครจะร่วมทุน? จ่ายค่า รร.